Treball col·lectiu que consisteix en verificar la distribució de 44 professions entre 113 persones segons una nota apareguda últimament a la premsa (Collective Work Consisting of the Distribution of 44 Professions among 113 People Based on an Item in the Press)